Kelet-Közép-Európai együttműködés

Cseh közös jogorvoslat, Nemzetközi együttműködés a közbeszerzési jogorvoslatok hatékonyságának növelésére

Tartalom

  A cél, hogy a polgárok és vállalatok érvényesíthessék az uniós jog által biztosított jogaikat azok megsértése esetén.

  cseh közös jogorvoslat

  Ezeket a jogorvoslati mechanizmusokat cseh közös jogorvoslat különböző területeken kell hozzáférhetővé tenni, cseh közös jogorvoslat az uniós jog jogokkal ruházza fel a polgárokat és a vállalatokat, például a fogyasztóvédelem, a versenyjog, a környezetvédelem és a pénzügyi szolgáltatások területén.

  FŐBB PONTOK A főbb cseh közös jogorvoslat a közleménnyel együtt közzétett bizottsági ajánlás fogalmazza meg, amely javasolja, hogy az EU valamennyi országában vezessenek be kollektív jogorvoslati mechanizmusokat kölcsönösen elfogadott közös európai elvek mentén. A kollektív jogorvoslati eljárásoknak tisztességesnek, méltányosnak és gyorsnak kell lenniük, és nem járhatnak olyan költségvonzattal, amely kizárná az eljárás igénybevételét.

  cseh közös jogorvoslat

  Ezen elv értelmében a lehetséges felperesek, akik nem fejezték ki közvetlenül egyetértésüket, nem tagjai a csoportnak, ezért nem részesülhetnek közvetlenül a kollektív jogorvoslati eljárás kedvező kimenetele esetén jelentkező előnyökből. Eljárási garanciákat kell biztosítani, hogy elkerülhető legyen a kollektív jogorvoslati rendszerek visszaélésszerű alkalmazása. Ilyen garanciák lehetnek a következők: a büntető azaz túlzottan nagy összegű kártérítés és kamat tilalma; a felpereseket képviselő szervek csak nonprofit jellegűek lehetnek; az ügyvédeknek tilos sikerdíjat fizetni.

  cseh közös jogorvoslat

  A pervesztes fél köteles a pernyertes jogi költségeinek megtérítésére. A felperesek számára lehetővé kell tenni, hogy az ügyet konszenzusos kollektív vitarendezési módszerekkel rendezzék azaz olyan eljárásokban, ahol a felek konszenzussal találnak megoldást.

  cseh közös jogorvoslat

  A Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy legkésőbb HÁTTÉR A kollektív jogorvoslat lehetősége elősegíti az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesítését azok számára, akiknek a jogait egy és ugyanazon jogalany sértette meg.

  Lehetővé teszi a kollektív jogérvényesítést ott, ahol az egyéni jogérvényesítés elmaradt volna időbeli vagy költségvonzatok okán.

  cseh közös jogorvoslat

  A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos európai keret kiegészíti a meglévő uniós szintű mechanizmusokat, azaz:.